K. Politikamız

K. Politikamız


Keten İnşaat olarak; gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak, aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt ederiz;

-Kalite yönetimi sistemini ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante etmek, uygulamak, sürekli iyileştirilmesini ve  geliştirilmesini sağlamak,


-İşveren/müşteri isteklerini yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak, işveren/müşteri mennuniyetini beklentilerin ötesinde sağlamak,


-Projeleri iş programına ve teknik, şartnamalere uygun olarak zamanında bitirmek ve teslim etmek,


-Üstlenmiş olduğumuz projelerde müşteri taleplerini doğru algılamak, müşteri isteklerini doğru yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak.